Бодалын илередип, шилип ап болур

  0
  4
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң боттандырылгазынче онза кичээнгейни салып турар. Чонга херек болгаш эптиг, таарымчалыг хөй-ниити черлерин тургузары чүгле муниципалдыг удуртулганың эвес, а республиканың эрге-чагыргазының кол кылыр ажылдарының бирээзи болур.

  Амгы үеде республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы биле Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы чоннуң саналын билип алыры-биле, апрель 26-дан май 30-ге чедир za.gorodsreda.ru шөлчүгешке онлайн бадылаашкынны эрттиринге белеткенип турар.

  Онлайн шөлчүгеш таварыштыр хөй чон чыглыр кайы черлерни, девискээрлерни, бажыңнар чанын чаагайжыдарының дугайында боттарының бодалын илередип, шилип ап болур.
  Баштай чоннуң бодалын өөренип көөр кылдыр тургусканы кончуг эки. Чурттап турар чериңерни сайзырадыр планнаашкынга киржип, бадылаар үени эрттирбеңер.
  Реклама