Бойдус хүрээлеңин камгалаар акция

  0
  6
  Бойдус хүрээлеңин камгалаар акция

  Черниң шагы – делегейде эң хөй киржикчилиг экологтуг акциязы. Акцияның сорулгазы – чер бөмбүрзектиң бойдузунга, ооң курлавырынга чугула харыысалгалыг болурун кичээнгейге алыры. Аңаа чылдың-на киржип турар чурттар чугула экологтуг теманың бирээзин көдүрүп турар.

  «Черниң шагы» делегей акциязының эң дүшкүүрлүг кезээ:

  • 180 чурттуң сая-сая чурттакчылары бир шак дургузунда шупту электри чырыын болгаш электрилиг эт-херекселин өжүрер.

  • Делегейде муң-муң архитектурлуг тураскаалдарның (Эйфель суургазы, Биг-Бен, Колизей…) чырыын өжүрер.

  Бо чылын чер бөмбүрзектиң бойдузун камгалаар «Черниң шагы» делегей чергелиг экологтуг акцияга Тыва тос дугаар катап катчыры бо.
  Долгандыр турар бойдус хүрээлеңин камгалаар демиселге демнии-биле каттыжып турарын көргүзер сорулга-биле электри энергиязын бир шак иштинде хары угда өжүрер.

  Март 27-де, субботада, 19.00 шакта Кызылдың Аныяктар сесерлиинге «Черниң шагы» акцияга тураскааткан концерт, флешмоб, «Игры разума» угаан сайзырадыр викторина болур.

  20.30 шактан 21.30 шакка чедир Аныяктар сесерлииниң, Тывада күрүне эрге-чагыргазының, федералдыг органнарның девискээр эргелелдериниң, Росбанк, Сбербанк болгаш өске-даа административтиг албан черлериниң даштында архитектура каасталгазының электрилиг чырыын өжүрер.

  Реклама