Бойдус хүрээлеңин камгалаар херек

  0
  13
  Бойдус хүрээлеңин камгалаар херек
  «Черниң шагы» делегей акциязы – чер бөмбүрзектиң келир үези дээш сагыш човап турарын илередири-биле, электри чырыын бир шак дургузунда өжүрер экологтуг хемчег-дир.

  Бүгү делегейниң бойдус фондузу эң баштай 2007 чылда Австралияның Сидней хоорайынга бо идеяны боттандырган. 2008 чылда бо акцияны дыка хөй улус деткип эгелээн. Ол ам бүгү делегей чергелиг экологтуг акция апарган.

  Чер бөмбүрзектиң бойдузун камнаар «Черниң шагы» экологтуг акцияга Тыва Республика тос чыл улаштыр киржип турар.

  Долгандыр турар бойдус хүрээлеңин камгалаар демиселге демнии-биле каттыжып турарын көргүзер сорулга-биле электри энергиязын бир шак иштинде хары угда өжүрер.

  Март 27-де, субботада, 19.00 шакта Кызылдың Аныяктар сесерлиинге «Черниң шагы» акцияга тураскааткан концерт, флешмоб, «Игры разума» угаан сайзырадыр викторина болур.
  20.00 шактан 21.00 шакка чедир Аныяктар сесерлииниң чырыын өжүрерин планнап турар.

  Тывада күрүне эрге-чагыргазының, федералдыг органнарның девискээр эргелелдериниң, Росбанк, Сбербанк, тус-тус албан черлериниң даштында электрилиг каасталга чырыктарын ол үеде өжүрер.
  Реклама