Боо-чепсекти оорлаан

  0
  33
  Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле Иштики херектер яамызының кожууннар аразының “Таңды” килдизиниң Тес-Хем кожууннуң төвү Самгалдай суурда № 10 пунктузунуң ажылдакчыларынга Самагалдай суурнуң чурттакчызы апрель 9-туң хүнүнде кежээ билдириишкин киирген. Март 28 — апрель 9 хүннер үезинде ооң бажыңының соңгазын үрээш, иштинче киргеш, «Сайга М-3» автомат боону, 60 окту, оптиктиг хараалды болгаш туранны оорлап алгаш барганын ол дыңнаткан. Боо-чепсек шыгжап турганы сейфтиң дүлгүүрүн ооң артынга чажырып каанын база билдириишкин киирген хамааты айыткан.

  Хомудал билдириишкин киирген кижиден барык бир неделя дургузу хуусаа үезинде үүлгеткен оор херээнге хамаарыштыр немелде тайылбырны алгаш, Россияның кем-херек кодекизиниң 158 чүүлүнүң 3-кү кезээниң “а” пунктузу база 226 чүүлүнүң 1-ги кезээ-биле (боону, октарны, частыр бүдүмелдерни болгаш чазылдырар дериг-херекселдерни оорлааны азы хунаап алганы) истелге херээн оттурган.

  Тес-Хем кожууннуң № 10 пунктузунуң полицейжилериниң билдилиг болгаш шалыпкын оперативтиг ажылының түңнелинде, хомудал билдиириишкин киирген хамаатының бажыңындан ок-боону оорлаан кижилерни илередип туткан. Олар Самагалдай суурнуң чурттакчылары, 2003 болгаш 2005 чылдарда төрүттүнген аныяк оолдар болган. Оорлап алганы «Сайга М-3» автомат боону Самагалдай суурдан ырак эвесте Дыттыг-Хем деп черде дытка бедидир азып, 60 окту, оптиктиг хараалды болгаш туранны ажыт черде чажырып каан болган. Кем-херек үүлгедииниң херечи материалдары апарган ок-боону оперативтиг ажылдакчылар ээзинден түр када хураап алган.

  Кем-херекти кандыг байдалдарга үүлгеткенин олар байысаалга үезинде тайылбырлап, боттарының буруузун долузу-биле билингеннер. Оор херектиң хартаачызы аныяк кижини истелге үезинде тудуп хоругдаан. Бирээзин түр када хосталгага арттырган.

  Кем-херектиң истелгези уламчылап турар.
  Реклама