Быштак хайындырарының эге билиглери

  0
  4

  Тыва Республиканың Экономика яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Тывадан барган ажылчын бөлүк Красноярскиниң аграр университединиң быштак хайындырар эртем-практиктиг лабораториязынга чедип чораан.

  Лаборатория «Доктор Губер» марканың быштак хайындырар машиназы-биле дериттинген. Өөредилге клазын сүт тыртар, саржаг белеткээр болгаш оон-даа өске технологтуг херекселдер-биле четчелээн.

  Студентилер быштактың кадыг, чымчак дээн чижектиг эң тулган делегей хевирлерин бүдүрүп турарлар. Быштактың четчип быжарынга көрдүнген соодукчуда халлуми, камамбер, итали качотта, моцарелла болгаш бурратаның бышкызын шыгжаан.

  Ажылчын бөлүк сорттарның янзы-бүрүлүүн, продукциянның амданының хөйүн магадаан. Оларның аразындан итали регионнарга чаңчылчаан «Канестрато», америк «Монтерей Джек», делегейде эң нептереңгей «Гауда», Данияданг «Хаварти» быштакты аңгы демдеглеп болур.

  Ужуражылганың түңнелинде Красноярскиниң аграр университединиң болгаш Тываның Экономика яамызының аразынга республиканың сайгарлыкчыларын быштак хайындырарының эге билиглеринге өөредириниң дугайында керээни чарар дугуржулга чедип алдынган. Мындыг чүүл республиканың чурттакчыларынга алызында барып тус черге бүдүрген, өртээ чиик тыва быштакты садып алыр арганы бээр.

  Реклама