Cадыг объектилерин хынаан

  0
  2

  Кызылдың садыг төптеринде санитарлыг негелделерни сагып турарын хынаан.

  Бо сөөлгү хонуктарда республикага 29 кижи, ооң иштинде Кызыл хоорайга 14 кижи короновирус хамчыындан аарый бергенин лабораторлуг шинчилел-биле илереткен.

  Кызылдың садыг объектилериниң санитарлыг негелделерни канчаар сагып турарын хынаар ээлчеглиг рейдини хоорайның экономика, өнчү-хөреңги хамаарылгаларының болгаш саң-хөө департементизиниң специалистери кылган.

  Шупту чеди садыг төптерин болгаш садыгларны хынаан. Коронавирус аарыгның тараарын болдурбас талазы-биле Россияның хереглекчилер хайгараалының тургускан негелделери садыг объектилериниң администрациязы сагып турарында эки чүүлдер көстүп турар дээрзин хынакчылар демдеглээн.

  Садыг төптеринде санитарлыг доскуулдарны тургускан, үнген-кирген улустарның маска кедер чурумну сагыырын ажылдакчылар хайгаарап көрүп турар. Маска чок улусту садыгларже киирбейн турар.
  Кызыгаарлаттынган хемчеглер болгаш негелделерни шыңгыы сагыырының дугайында профилактиктиг беседаны садыг объектилерниң шуптузунга эрттирген.

  Бодун болгаш чоок улузун халдавырдан камгалаары кижи бүрүзүнүң санитарлыг негелделерни сагыырындан хамааржыр. Ынчангаш хөй-ниити черинге албан масказын кедип алыр, дистаницияны сагыыр, бажыңынга холун экидир чуурун утпас ужурлуг.

   

   

  Реклама