Чаңгыс дээрниң адаанга…

  0
  0

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттарының эгелээни “Чаңгыс дээрниң адаанга” деп төлевилелдиң боттанылгазы эгелей бергенин @tmgnews17 дыңнадып тур. Ук төлевилел республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан школа назылыг уругларның спортчу чыылдаларын көрүп турар.

  Төлевилелдиң бирги ээлчээниң чыылдазы Каа-Хем кожууннуң Белбей лагеринге болган. Маңаа Шагаан-Арыг хоорайдан, Сарыг-Сеп суурдан аныяк армейжилер чыглып келгеннер.

  Ийи хонуктуң дургузунда уругларны биатлон, улусчу оюннар, класс шактары, дайынчы чепсек-биле таныжылга, болчаг шагы, харын-даа дискотека чергелиг сорунзалыг спортчу болгаш чырыдыышкын программалары манап турар.

  Ийи хонуктуң лагери шериг инструкторларның болгаш класс удуртукчуларының доктаамал хайгааралында. Белбей арбанның бойдус-чурумалы чаа эш-өөр тып алырынга, спорт-биле холбажырынга, уттундурбас сактыышкыннар-биле чепсеглениринге дыка-ла таарышкан!

  #Дээдихурал #Чаңгысдээрниңадаанга #Төлевилел #Каа_хемкожуун #Белбей #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама