Чаа хоккей шөлү ажыглалга кирген

  0
  0

  Тываның Аныяк эмчилериниң чөвүлели «Демография» национал төлевилелди боттандырар сорулга-биле республиканың кожууннарында хоккей шөлдерин тургузуп эгелээн.

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайга чаа хоккей шөлүнүң байырлыг ажыдыышкыны болган.

  Чаа хоккей шөлү чадаанажыларга езулуг кадыкшылга девискээри апаар дээрзинге чигзиниг чок. Аңаа элээди оолдар аразынга маргылдаалар эрттирер, улуг кижилер конькилиг чуңгулаар, янзы-бүрү спортчу оюннар организастаар, чонну хаара тудар бир онзагай чер болур.

  Хоккей шөлүнүң чылыгланыр, идик-хеп уштунар черин техниктиг негелделерге дүүштүр кылган.

  Байырлыг ажыдыышкынга ТР-ниң кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Алла Намдак чадаанажыларга байыр чедирген. Ол ышкаш Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазы Алексей Тюлюш туттунган спортчу объект дээш Аныяк эмчилер чөвүлелиниң кежигүннеринге өөрүп четтириишкинниң чылыг-чымчак сөстерин илереткен.

  Байырлал соонда Чадаананың элээди спортчулары чаа хоккей шөлүнге бирги маргылдааны ойнааннар.

  Реклама