Чаа поликлиника тудуу эгелээр

  0
  1

  Чаа поликлиника тудуу эгелээр

  ✍🏻Тываның төвүнге РФ-тиң Камгалал яамызының хөй ажыл-чорудулгалыг медицина төвүн улай тудуп эгелээр дугайында Тываның Баштыңы социал четкиде арынынга бижээн. “Ол тудугже Россияның Чазаа 1,93 сая рубльди аңгылаан. Бир ээлчегде 300 кижини хүлээп аптар чаа поликлиника биске удавас тыптып келир. Аңаа терапия, херелдиг болгаш функционалдыг диагностика, физиотерапия болгаш эмнээр күш-культура, хирургия салбырлары, эндоскопия кабинет, консультация чорудар инфекционист эмчиниң кабинеди, халдавыр чок болдурар төп салбыр, ажыл-агый оран-савазы турар”.

  Кызылга хөй ажыл-чорудулгалыг чаа медицина төвүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң даалгазы-биле эрткен чылын Россияның Камгалал яамызының күжү-биле 78 хонук дургузунда туткан. Ол медицина төвү чүс-чүс кижиниң амы-тынын камгалаан.

  Реклама