Чаа радиостанция дамчыдылгазын эгелээр

  0
  7

  “ТываМедиаГрупп” Парлалга бажыңы Кызылдың чаа радиостанциязын ажылдатканының дугайында дыңнадып турар. Ол апрель 1-ден тура дамчыдылгазын эгелээр.

  Чаа радио 104.4 fm чалгыгга “Звезда FM” радиостанцияның капсырылгазы кылдыр үнер болгаш баштайгы дээрезинде ажыл хүннеринде эртенги болгаш кежээки шактарда тус черниң медээлерин дамчыдар.

  Ук радиостанцияның эфирже үнгени-биле тус черниң реклама берикчилери чаа арга-шинектиг апаар. “ТываМедиаГрупп” Парлалга бажыңының сайгарылга-коммерция килдизи радиостанцияның ажыттынганы-биле холбаштыр акцияны чорудуп турар – бир айда реклама ролигин салганы дээш 5000 рубль (акция 2021 чылдың март 18-тен апрель 30-ге дээр уламчылаар). Ооң дугайында тодаргай медээни 8 (394 22) 2-18-10, 3-39-45 дугаарлыг телефонче долгааш билип ап болур, электроннуг шуудаң reklamashyn@mail.ru

  Реклама