Чаа сорукчулар» Шагаага белеткенген

  0
  2

  Тыва Үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары «Чаа сорук» губернатор төлевилелин деткиир сорулга-биле Чаа-Хөллде Сенгиилерниң өг-бүлезинге «Шагаага белеткел» деп программазы-биле аалдап четкенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Тыва төптүң специалистери бажыңның ээлеринге суй белектерни сөңнээш, Шагааның кол езулалдарын кылган: саң салыры, чолукшууру, национал оюннар. Ол ышкаш ча адарының мастер-клазын база эрттирген.

  Сенгиилерниң өг-бүлези «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң киржикчилери. Ук төлевилел хоругдалга чораан кижилерниң социал келдередилгезинге деткимче көргүзер дээш хууда дузалал ажыл-агыйын тургузарында. Төлевилелдиң киржикчилерин социал керээ таварыштыр 200 баш хойну база кажаа-хораа, чурттаар оран-сава тудар ыяшты хандырган.

  «Чаа сорук» төлевилелиниң база бир сорулгазы – тыва чоннуң езу-чаңчылдарын нептередири болгаш кадагалаары.

   

  Реклама