Чаа томуйлаашкын

  0
  0

  Мурнунда Медицина профилактиказының төвү турган, амгы үеде Хөй-ниитиниң кадыкшылга төвүнүң удуртукчузунга улуг арга-дуржулгалыг эмчи Белекмаа Монгушту томуйлаанын @tmgnews17 дыңнадып тур. Чаа удуртукчуну кадык камгалал сайыды Артыш Сат коллективке таныштырган.

  Тываның Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле, Хөй-ниитиниң кадыкшылга төвүнге чаа сорулгалар салдынган. Ооң ажылының угланыышкыны COVID-19 хамчыын аарып турар кижилерге айыылды тургузуп болур халдавырлыг эвес хоочураан аарыгларны эвээжедир болгаш чаа коронавирус инфекциязы чыпшынганда хоочураан аарыгларның каданнаарын болдурбас хемчеглерни ап чорудар.

  Сайыт ужуражылга үезинде, төпке доктаамал кээп турарын, а яамының специалистери тускай сорулгалыг көргүзүглерниң күүселдезин доктаамал хайгааралга алырын дыңнаткан. “Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилели төптүң баазазынга ажылдаар, а Covid шинчиир болгаш эмнээр амбулаторлуг төп өске эмнелге организациязынче шилчээн.

  Аарыгларны болдурбазының чаа арга-хевирлерин ажыглаар кылдыр специалистерни өөредиринге дузаны кадарын Белекмаа Монгуш сайыттан дилээн. Төптүң бирги организастыг хемчеглери чоруттунганын, албан чериниң хүлээлгелери специалистерде хувааттынганын ол дыңнаткан.

  Реклама