Чаагайжыдылга болгаш санитарлыг арыглаашкын айы

  0
  8

  Төрээн чер-чуртунуң бойдус хүрээлеңинде болгаш хемнер, хөлдерниң эриинде бокту аштап арыглаары – каас-чараш чурумалдыг бойдусту кадагалаарынга болгаш суг объектилериниң экологтуг системазынга ажыктыг.

  2020 чылда «Онзагай суг объектилерин кадагалаары» деп федералдыг төлевилелдиң бедик үнелелин алган он регионнуң бирээзи Тыва Республика болган. Төлептии-биле чедип алган үнелелин 2021 чылда салбазы чугула. Бо төлевилелдиң ачызында республиканың девискээринде суг объектилеринде хөй бокту аштап арыглаар хемчегерни эрттирип турар.

  Тываның девискээринде онза чараш чурумалдыг хөлдер, хемнер хөй, а эң улуу Улуг-Хем. Бо чылын хемнер, хөлдер эриинде чыглы берген боктарны аштаары-биле 50 ажыг субботникти планнап каан.

  Удавас «Россияның суу» деп бүгү-российжи акция бистиң республикага эгелээр. Ук хемчег «Экология» национал төлевилелиниң «Онзагай суг объектилерин кадагалаары» деп федералдыг төлевилелдиң кезээ.

  Реклама