Чада аайы-биле чорудар

  0
  1

  Улуг-Хемниң хөй адырлыг муниципалдыг медицина төвүнде COVID-тен тарылга эгелей берген. Кожуунда вакцинаның баштайгы түрүүн эккелген болгаш эмнелге ажылдакчыларының санындан баштайгы 5 кижиге тарылганы кылган. Сыкырткан соонда кымга-даа вакцинага таарышпаанының им-демдээ илереттинмээн.

  Тарылганы чада аайы-биле чорудар. Россияның Кадык камгалал яамызының сүмелээни-биле бирги чадада кадык камгалалының, өөредилгениң, социал адырның болгаш хөй адырлыг төптерниң ажылдакчылары кирип турар.

  Ийиги деңнелде – транспорт болгаш энергетика адырының, эрге-хоойлу камгалаар органнарның ажылдакчылары, ээлчеглежип ажылдаар кижилер, эки турачылар, шериг албанныглар, хандырылга адырының ажылдакчылары.

  Үшкү чергеде – күрүне болгаш хамааты албан-хаакчыттар, 18 хардан өрү сургуулдар база студентилер. Тарылга чорударынга онза черни 55 хардан өрү назылыглар кирип турарлар. Оларның ортузунда каданнап аарыыр болгаш өлүр-хораар чоруктар илереттинген.

  Реклама