Чаштарга тыва национал хөректээштер

  0
  2

  Шагааның бүдүү айы – ачы-буянныг чорук кылыр үе. Тываның күрүне университединиң студентилери Элегес суурнуң чаштарынга белектерни сөңнээн.

  Чеди-Хөл кожууннуң Элегес суурунда «Теремок» уруглар садында санаторлуг бөлүктүң уруглары чараш тыва национал хөректээштерлиг болган.

  Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы А.А. Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң технология болгаш сайгарлыкчы чорук кафедразының студентилериниң эп-найыралдыг командазы уругларның концертке кедер чараш хөректээштерин каш хүн дургузунда дараан. Аныяк оолдар болгаш уругларны мындыг ачы-буянныг чорукту кылырынга «Декор» деп чаартылгалыг биче бүдүрүлгениң удуртукчузу, уран чүүл эртемнериниң кандидады, башкызы Айлана Иргит идигни берген.

  Шагааның бүдүү айы – ачы-буянныг чорук кылыр онзагай үе дээрзин студентилер эки билир. Бо үеде сарыг шажынның чүдүкчүлери бүгү амылыг амытаннар дээш ачы-буянныг чорук-херектерни кылып бүдүрерин кызар. Студентилер чаштарга даарап берген уран-шевер белектерин боттары аппарып дээр дээш, башкызы Айлана Каадыр-ооловна-биле кады Элегес суурга чедип чорааннар.

  Өңгүр чараш, чаа хөректээштерни көргеш, бичии уруглар аажок өөрээн. Аалчыларның берген белээн дораан кедип алгаш, «Шагаа-Шагаа!» деп ырыны күүседип бергеннер. «Чашпы хемим» деп улустуң ырызын уруглар садының хөгжүм удуртукчузу Айлана Моңгуш бараалгаткан.

  Бичии чаштар дээш сагыш човап, ак сеткилдии-биле даарап берген буянныг белээ дээш, ТывКУ-нуң төлээлеринге өөрүп четтиргенин уруглар садының эргелекчизи Олимпиада Ондар биле ада-иелер комитединиң даргазы Дариймаа Моңгуш илереткен. Улустуң чаагай чаңчылы ёзугаар «Шагаа сөңүн» аалчыларга тывыскан.

  Кичээлдерде ажыглаар көргүзүглүг чараш материалдарны студентилер белекке берген.

  Реклама