Часкы малгаш-чар дивейн

  0
  5

  Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының дыңнадып турары-биле алырга, улуг суг үезинде почтаны болгаш социал төлевирлерни чамдык суурларга өске орук-биле чедирер. Чыл санында-ла регионнуң 37 сууру эрээн харның болгаш баткан доштуң түңнелинде өске арткан делегейден астыгып чыдып каар.

  Регионнуң муниципалдыг черлеринде бо суурларда ниитизи-биле 30 муңдан ажыг чурттакчылар чурттап турар, оларны 45 почтачы харыылап турар.

  Каа-Хем, Улуг-Хем база Тожу кожууннарга чагаа-хорааны болгаш пособиелерни өй-шаанда үзүктел чок чедирер дээш почта машиналарының чолаачылары ам-даа ажыттынмаан паром кежиглеринге ону чедирип турар, а хемни кежилдир почтаны регионнуң онза байдалдар албанының хемелеринге кежирип турар.

  – Пенсиялар болгаш пособиелер чедирилгези – Россияның Почтазының эң чугула социал хүлээлгелериниң бирээзи. Ынчангаш часкы малгаш-чарның үезинде почта чедирер айыыл чок оруктарның хевирлерин өөренип көрүп, харылзаа салбырларының ажылдакчыларынга инструктажты эрттирип турар бис – деп, Россияның Почта харылзаазының Тыва Республикада эргелелиниң директору Владимир Ревенко чугаалап турар.

  Реклама