Чеден өг-бүлеге “социал картофель”

  0
  8
  Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының графиги езугаар Таңды кожуунга хөй-ажы төлдүг болгаш социал байдалы чегей өг-бүлелерге ногаа үрезиннерин үлээр ажылды социал ажылдакчылар организастаан.

  Таңды кожууннуң социал төвүнүң специалистери “Социал картофель” губернатор төлевилелиниң киржикчилери — 70 өг-бүлеге ногаа үрезиннерин үлээн.

  Ол ышкаш огород ажылын кожуунга сайзырадыр сорулга-биле төп ном саңының ажылдакчылары-биле катай өзүмнер олуртурунуң чажыттарын өөредир мастер-класстарны эрттирген.

  Реклама