ЧЕРЛИК ЫТТАР ТУДАРЫНГА 8 САЯ РУБЛЬДИ АҢГЫЛААН

    0
    1

    ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадып турары-биле алырга, черлик болгаш ээлериниң хайгааралы чок арткан ыттарны азыраар, тудар тускай Хоргаадал черин ажыдар талазы-биле чарыгдалдарны дуглаарынга көрдүнген субвенция акша-хөреңгини 2020 чылда республика бюджединден үндүрүп берип эгелээн.
    2020 чылда 4 сая 500 муң, 2021 чылда 5 сая 900 муң рубльди аңгылаан, 2022 чылда 8 сая 600 муң рубль көрдүнген.

    Реклама