ЧЕРЛИК ЫТТАРНЫ ТУДУП ЭГЕЛЭЭН

    0
    5

    Кызылдың мэриязы ээзи чок черлик ыттарны туткаш, тускай хоргаадал черинге апарып азыраар талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп эгелээн. Ынчангаш баглавааан, хостуг халып турар «дөрт даванныг өңнүүн» кичээнгейге алырын оларның ээлеринге сагындырып турар. Хоорай чагыргазының специалистери Маяковский, Карбышев, Колхозная, Фрунзе, Берёзовая, Эзир-Кара, Ипподромная, Алдын-оол Оюн, Полевая, Каа-Хем, Рихард Зорге, Беспалова болгаш Первомайская кудумчуларынга рейдилерни чоруткан түңнелинде ыдын хостуг салыпкан бир хамаатыга административтиг протоколду тургускан, 2 адреске сагындырыгларны арттырган, ол ышкаш ыт азыраар дүрүмнерни бижээн 48 удуртулга бижиктерни чурттакчыларга үлээн.

    Реклама