Чогаалчылар чыыжы

  0
  3

  Дүүн, март 3-те, Чогаалчыларның бүгү делегей хүнүн ресубликаның чогаалчылары болгаш чечен чогаалга сонуургалдыглар Тыва Үндезин культура төвүнге байырлыг хурал-биле демдеглээн.

  Республиканың кол улуг ном саңы Александр Пушкин аттыг библиотеканың ажылдакчылары “Бүгү делегейде чогаалчылар хүнү” деп номнар делгелгезин байырлыг хуралдың киржикчилеринге бараалгаткан. Тываның чогаалчыларының номнарының чараш болгаш утка-шынарлыг делгелгезин олар аажок сонуургап көрген.

  ТР-ниң Дээди Хуралының даргазының оралакчызы Ирина Бадыргы Чогаалчыларның бүгү делегей хүнү-биле холбаштыр чогаалчыларга, чечен чогаалга хандыкшылдыгларга болгаш сонуургалдыгларга байыр чедирип, чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээн.

  Чогаалчыларның бүгү делегей хүнү-биле байырны республиканың чогаалчыларынга Тываның чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Сайлыкмаа Комбу чедирип, чогаадыкчы олча-омактыг болурун күзээн.

  Тываның чогаалчыларының байырлыг хуралының киржикчилеринге хөгжүмнүг байыр сөңнеп, Алексей Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң музыка башкызы Томас Моңгушка удурткан ыраажылар бөлүү, Тываның улустуң хөөмейжизи Андрей Моңгуш, Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының артистери тыва чогаалчыларның шүлүктеринге бижээн ырларны бараалгаткан.

  Кызылдың 9 дугаар школа-гимназияның өөреникчилериниң болгаш башкыларының чогаалчыларга ыры-шоорлуг, кожамыктарлыг, дүрген чугааларлыг байыр чедириишкини онзагай болган.
  Хоочун болгаш чогаадыкчы ажылга чедиишкинниг чогаалчыларга Тываның баштаар чериниң хүндүлел бижиктерин болгаш белектерни тывыскан.

  Реклама