Чоннуң сүлдези – Каа-Хем кожуунда

  0
  6
  «Чоннуң сүлдези» деп төлевилелдиң идепкейжилериниң улуг бөлүү Шагааның Ак айында тыва чоннуң хей-аъдын ам-даа бедик көдүрер, тыва улустуң кижизидилге чаңчылдарын аныяк өскенге улам чоок таныштырары-биле Каа-Хем кожууннуң чурттакчы чону-биле ужуражыышкыннарны эрттирген.

  Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы, Тыва үндезин культура төвүнүң удуртукчузу Игорь Көшкендей, Тыва национал оркестрниң артистери, Хөөмей академиязының удуртукчузу Бады-Доржу Ондар, Тываның улустуң хөөмейжизи Андрей Монгуш, ат-алдарлыг хөөмейжилер Аян-оол Сам, Аян Ширижик, Айдын Быртаан-оол, Тываның Күчүтен мөгези Эрес Кара-Сал, Тываның Начын мөгези Буян Сүктер, бедик арга-мергежилдиг багжылар Сылдыс Моңгуш, Айдын Хомушку дээш өскелер-даа ужуражыышкыннарга киришкен.

  Олар Сарыг-Септиң Салчак Тока аттыг ниити билиг ортумак школазынга башкылар болгаш өөреникчилер-биле ужуражып, спорт школазынга тыва хүрешке биле баг адарынга өөредилгелерни эрттирген.
  Каа-Хем кожууннуң Культура төвүнге хөөмей болгаш хөгжүм дугайында солун чугааны кылган. Тываның Камбы-Лама эргелелиниң төлээлери ламалар чонга сарыг шажын дугайында лекцияны номчааш, мөргүлдү эрттирген.

  Каа-Хем кожууннуң чонунуң хей-аъды улам бедип, улуг хөөмейжилер, мөгелер, багжылар үнер болзун деп ужуражыышкыннарның киржикчилери йөрээп турган. Кожууннуң чагыргазының болгаш чурттакчыларының мурнундан хүндүлүг аалчыларга өөрүп четтириишкин бижиктерин болгаш белектерни тывыскан.
  «Чоннуң сүлдези» деп төлевилелдиң идепкейжилериниң бөлүү-биле ужуражыышкыннар улуг концерт биле төнген.
  Реклама