«Чоннуң сүлдези» төлевилел дугайында

  0
  1

  Тыва үндезин культура төвү 2021 чылда Тыва Республикада чарлаттынган «Улусчу бот-идепкей чылын» деткиири-биле «ЧОННУҢ СҮЛДЕЗИ» деп төлевилелди ажылдап кылган.

  Ук төлевилелди боттандырарынга Күрүне болгаш хөй-ниити албан черлериниң кежигүннери идекпейлиг чоруун көргүскен. Оларга Тываның Камбы-Лама Эргелели, Тыва Республиканың Күш-культура болгаш спорт яамызы, Тыва Республиканың Культура яамызы, Тываның Национал оркестри, Хөөмей күүседикчилериниң, Тыва Национал хүреш маргылдаазының болгаш Тыва Национал ча оюнун хөгжүдер эвилелдериниң төлээлери болгаш өскелерни-даа хамаарыштырып болур.

  «Чоннуң сүлдези» төлевилелдиң кол сорулгазы – чурттакчы чоннуң сагыш-сеткилин, иштики мөзү-шынарын, делегейже көрүжүн тыва ёзу-чаңчылдарның, бурунгу ужурларның дузазы-биле чараш чүүлдерже угландырып, амыдыралга туружун быжыглаары болур.

  Айыттынган сорулганы чедип алыры-биле тус черлерниң ортумак ниити билиг болгаш уран чүүл (күш-культура) школаларынга тускай суртаал ажылдары, ус-шеверлерниң ажылдарының делгелгелери, аныяк салгалдың төлээлери болгаш ниити чон-биле ужуражылгалар, лама башкыларның дузазы-биле судур ажыдып, дариналар номчуур шажынчы езулалдар, байырлыг концерт дээш оон-даа өске өөредиглиг хемчеглер кирип турар.
  Тыва үндезин культура төвүнүң медээзи.

  Реклама