Чоокку хүннерде вакцина келир

  0
  4

  Тывада коронавирус хамчыынга удур чонну тарыдары уламчылавышаан. Марттың 30-де келген «Гам-Ковид-Вак» деп чаңгыс катап салыр 800 туң вакцина-биле кады санаарга, шупту 14172 вакцинаны республика алган.

  Ол вакцинаның шуптузун республиканың эмнелге албан черлеринче тараткан, ам 229 туң арткан. Вакцинаның 98,1 хуузун, азы ниити тарыткан кижилерниң 13112-зинге ооң бирги тарылгазын салган.
  60 хардан өрү назылыг кижилерже онза кичээнгейни углаан, ол хире назылыг кижилерниң 11,7 хуузун, азы 3501 кижини тараан.
  ТР-ниң Кадык камгалал яамызы бо чоокку үеде 7800 туң, а 5-10 хонуктан бээр 1200 хире туң келирин манап турар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазактың аппарат хуралынга бодунуң оралакчызы Саида Сенгииге база кадык камгалал сайыдынга республикада коронавирус хамчыынга удур тарылганың темпизин шапкынчыдарын негээн: «Пандемия эгелээнден 197 кижини ышкынган бис, оларның чартык кезии 60 хардан өрү назылыг кижилер дээрзин утпаалыңар. Халдавырны чүгле тарыышкын соксадып шыдаар, ындыг болганда, ол ажылды элээн организастыг деңнелге чорудар херек. Оралакчы Саида Сенгии база Тываның Кадык камгалал яамызы кээр вакциналар санын көвүдедип, ооң дүрген болгаш доктаамал кээп турарын чедип ап, чүгле эмнелгелерге эвес, а хөй кижилер чыглыр черлерге тарылга пунктуларын ажыдарын чедип алырын даастым».

  Марттың 31-де, Россияның Чазак Даргазының оралакчызы Татьяна Голикованың удуртулгазы-биле эрткен хуралга, Саида Сенгии регионда вакцинацияның кайы хире чоруп турарын, чонну калбаа-биле хаара тудар дизе, кээр вакциналарның санын ам-даа көвүдедирин демдеглээн.

  – Тываның Баштыңының даалгазы езугаар, чонну тарыдарын неделя санында бодум хынап турар мен. Вакциналар доктаамал кээр болза, республикада тарылга пунктуларынга хүнде-ле 2000-2500 хире кижини тарыдып болур. Бистиң респкублика ышкаш, чурттакчы чонунуң саны эвээш регионнарже чорудар вакцинаның санын көвүдедир дээн Россияның кол санитар эмчизи Анна Попованың саналын Татьяна Алексеевна деткээн. Ынчангаш бо чоокку хүннерде 7800 туң, оон дараазында хонуктарда 1200 туң вакцинаның келирин манап турар бис. Росхереглелхайгааралдың удуртукчузунуң бадылааны езугаар, бистиң республикага көрдүнген вакциналарның арткан кезээ келир. Коронавирус хамчыындан аарываан хамаатылар чурттуң Президентизи ышкаш, тарылга пунктуларынга келгеш, тарыдып ап болур – деп, Саида Сенгии демдеглээн.

  Реклама