Чурукчулар чөвүлелин тургускан

  0
  1

  Тываның Баштыңының чанынга Чурукчулар чөвүлелин тургусканының дугайында Чазак даргазы Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң арынында бижээн.

  – Чогуур чарлыкка атты салдым. Ынаар шупту хүндүткелдиг скульпторлар, уран чүүл болгаш шажын ажылдакчылары, ол ышкаш адырлар албан черлериниң база яамыларның удуртукчулары кирип турар.
  Мурнувуста салып алган сорулгаларывыс улуг, ол бистиң республиканың найысылалында туттунуп турар буддийжи хүрээ-биле харылзаалыг. Чөвүлелдиң кежигүннериниң бар дуржулгазы, билиглери өндүр улуг хүрээни тургузарынга күчүлүг дүргедедикчи болур ужурлуг. Мурнувуста шүүттүг ажыл, эмгежок идеялар база бодалдар. Шиитпир болдунган. Кижи бүрүзүнге киржилгеңер база сонуургалыңар дээш четтирдим.


  Реклама