Чылдың тергиин доозукчузун илередир

  0
  1

  Тываның күрүне университединге «2021 чылдың тергиин доозукчузу» мөөрейниң ийиги чадазын түңнээнин @tmgnews17 дыңнадып тур. Аңаа мөөрейниң бирги чадазынга шилилгени эрткен, аңгы-аңгы факультеттерниң 15 студентизи боттарының төлевилелдерин таныштырган.

  «Тергиин доозукчу» деп төлептиг атка кордакчылап турар киржикчилер «Чогаадыкчы аныяктарның бот-идепкейи», «Ада-чуртчу кижизидилге», «Студентилерниң бот башкарылгазы», «Эки турачы чорук», «Спорт. Кадык амыдырал. Туризм» деп номинацияларга төлевилелдерни таныштырган.

  Аныяктарның солун, кедилиг, хөй-ниитиге ажыктыг бодалдары барын эксперттер үнелээн. Төөгү факультединиң студентизи Аманда Кара-Сал Совет Эвилелиниң Маадыры Василий Брагинниң дугайында ном үндүрерин күзеп турар, бойдус-география факультединден Диана Балданай Кызыл хоорайга бодунуң «Fashion of Tuva» ательезин ажыдар бодалдыг.

  Социал ужур-уткалыг төлевилелди экономика факультединиң студентизи Чайзат Монгуш таныштырган. Ол найысылалдың солагай талакы эриинде дачаларда социал байдалы нарын өг-бүлелерниң ажы-төлүнге ажык дээр адаанга кино болгаш мультфильмнер көргүзерин организастаар ажылды чорудар күзелдиг. Бойдус-география факультединден Аймира Сарыглар аныяктарны болгаш ажыл чок хамаатыларны кулинарияның чажыттарынга өөредир сорулганы салып алган.

  Мөөрейниң киржикчи бүрүзү эксперттерниң сонуургалын оттуруп, оларның санал-оналын алыр база төлевилелиниң кедилиин билип алыр аргалыг болган.

  Январь 20-де мөөрейниң үшкү чадазы болур – ажыл-ишчи оюн. Январь 25-те, Ректор балында, аңгы-аңгы номинацияларның тиилекчилериниң аттарын чарлаар.

  #Тывку #Тергииндоозукчу2021 #Мөөрей #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама