Дөгээ даанче үнүүшкүн

  0
  4

  ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызы “Демография” национал төлевилелди боттандырары-биле улуг назылыгларга, өг-бүлелерге болгаш ие, чаштарга деткимче көргүзер сорулгалыг хемчеглерни чорудуп турар.

  Ук төлевилелдиң бир угланыышкыны кадык амыдыралды, ылаңгыя улуг назылыгларга, быжыктырарынче көрдүнген. Янзы-бүрү спортчу хемчеглер дузазы-биле спортту массалыы-биле нептередирин планнап турар. Бир ындыг хемчегге идепкейлиг хөй-ниитижи, “Тываның мөңгүн волонтеру” Мария Наксыл киришкен. Эмчи эртемниг, ажылчын стажы чартык чүс чыл четкен хоочун кадык амыдырал кижиниң кадыкшылынга кайы-хире чугула дээрзин эки билир. Эрткен субботада хоочун Дөгээ даанче үнүүшкүннү кылган.

  Россияның кадык камгалалының тергиини, Тываның кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы Мария Кыргысовна спортка хандыкшылдыг. Ол 70 хардан өрү назылыглар бөлүүнүң “ГТО”-нуң алдын демдээниң XI чадазының эдилекчизи.

  Реклама