Даг-Алтайже автоорук

  0
  0
  Даг-Алтайже автоорук

  2021 чылда Тыва Кызыл-Хая – Кош-Агач автомобиль оруун тудуп эгелээрин республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Төлевилелдиң бирги чадазынче республика 70 сая рубьди тускайлаан.

  – Ынаар кижилерниң аргыжып турары чоннуң оруу бар. Орук шуут чок болгаш дыка айыылдыг черлерге ону ам кылып эгелезе эки. Эгезинден төнчүзүнге чедир бижээш, аңаа 1, 3 млрд рубль негеттинер төлевилел-биле эвес. Баштай берге участоктарны экижидип алыр.
  Алтай Республика-биле чугааны чорудар. Чогум республиканы ооң мурнунда баштап турган Александр Бердников база амгы удуртукчузу Олег Хорохордин-биле баш бурунгаар чугаалашкан кижи мен. Ийи республика 120 км хире черже шөйлү бээр орукка сонуургалдыг. Даглыг кадыр черлерге ажылдаар идегелдиг техникалыг тудуг организациязы конкурсту ойнап алырынга идегээр мен» – деп, Тываның Баштыңы блогунда бижээн.

  Республика «Томскдорпроект» институттуң күжү-биле 2019 чылда орук тудуунуң төлевилелин белеткеп кылган. Далай деңнелинден 2608 метр бедикте Чихачев сыннарында Бугузун даглыг артты таварты орукту тудар. Бөгүнде ында эң-не күштүг автомашиналар аргыжып турар, ындыг болзажок оларга безин ол берге орук кылдыр санаттынар. Орукту чүгээртедип экижидери-биле, бо чылын эң-не берге участоктарда ниитизи-биле 20 км хире черде орукту тудары планнаттынган. Чазылдырар ажылдарны кылбышаан, бештен эвээш эвес көвүрүг кежиглерни тудар.

  Бир эвес орук туттуна бээр болза, ийи федералдыг автомагистральды – Р257 «Енисей» биле Чуй оруктарын тудуштуруптар. Тываже транспорт-биле чедери берге байдал ынчаар шиитпирлеттине бээр. Транзит оруу Тываның мурнуу-барыын талазын, ылаңгыя чедери берге Мөңгүн-Тайга кожууннуң хөгжүлдезинге чаа аргаларны ажыдар дээрзинге республиканың эрге-чагыргазы бүзүреп турар. Тыва биле Даг-Алтай аразынга орук тургустуна бээр болза, автомобильдиг туризм агымы улгадыр.

  Тыва-алтай оруу РФ-тиң Чазааның бадылааны 2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг шапкын хөгжүлде программазында кирген төлевилелдер санында бар.

  “Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар” национал төлевилелдиң регионда көрдүнген комплекстиг хемчеглериниң чүгле кезиинге ол хамааржыр. Республика национал төлевилел шугуму-биле федералдыг трансферт кылдыр 2021 чылда 238 сая рубльди, а 2022 чылда – сая рубльди алыр.

  Реклама