Депутаттардан планшет

  0
  0
  ТР-ниң Дээди Хуралында (парламентизинде) “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның фракциязының кежигүннери депутаттар амыдыралдың берге байдалынга таварышкан кижилерге материалдыг дузаны удаа-дараа көргүзүп турар.

  Чурттакчы чон ону билир, дыка бергедешкен кижилер деткиишкинни дилей бээр. Ылаңгыя ада-иезиниң азыралы болгаш хайгааралы чок арткан ажы-төлге, хөй уруг-дарыглыг өг-бүлелерге “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның фракциязының кежигүннери депутаттар күзелдии-биле дузалажып келгеннер.

  Коронавирус аарыгның хамчыының уржуундан өөреникчи болгаш студенти оолдар, уруглар видеохарылзаа дамчыштыр бажыңнарынга кичээлдээр ужурга таваржып, оларга ноутбук, планшет кончуг херек апаар. Ынчангаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер, ылаңгыя ажы-төлүн чааскаан азырап өстүрүп чоруур иелер “Чаңгыс демниг Россияның” депутаттарынга дилегни киирип турар.

  “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның регион салбырының хөй-ниити хүлээп алыышкын черинче хөй ажы-төлдүг ийи өг-бүлелер сургуул уругларының өөредилгезинге херек гаджеттер-биле дузалаар дугайында дилег билдириишкиннерни хары угда кииргеннер. Оларның бирээзи алды ажы-төлдүг өг-бүле Кызыл кожууннуң Оттук-Даш арбанында чурттап турар, уругларының чаңгызы Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда аграр лицейде өөренип турар.

  Ийиги өг-бүле база алды ажы-төлдүг. Оларның ийизи студент, артканнары өөреникчилер. Бо өг-бүле Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү суму чурттуг.

  “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның Дээди Хуралда фракциязының депутаттарының дилег киирген өг-бүлелерниң уругларынга саткан планшеттерни Дээди Хуралдың соңгукчулар-биле ажыл комиссиязының даргазы Өнер Ондар тутсуп берген.
  Реклама