Деткимче көргүзер ажылдар албан уламчылаар

  0
  1

  Дүүн Чазактың аппарат хуралынга көдээ черлерге бир эң-не кол төлевилел – «Сорунза» дугайында сайгарып чугаалашканын ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа @tmgnews17 дыңнаткан.

  – 2021 чылда чаңгыс-даа культура бажыңнары турбаан 7 чурттакчылыг черлерни клубтар-биле хандырар сорулга салдынган. «Эзирлер уязы» губернатор төлевилелиниң боттанылгазының дуржулгазы-биле шупту деңнелдиң эрге-чагыргазының, муниципалитеттерниң шалыпкын, демниг ажылындан, системажыткан хыналдазындан, ол ышкаш депутаттар корпузунуң талазындан хөй чүүл хамааржыр дээрзин билир бис.

  Ол ышкаш аппарат хуралынга культура албан черлериниң материал-техниктиг баазазын экижидер, чогаадыкчы коллективтерге деткимче көргүзер «Чаңгыс демниг Россия» партиязының «Биче төрээн чурттунуң культуразы» төлевилел эки деткимче болган дээрзин дыңнаткан. Ук төлевилелдиң ачызында 3 чыл дургузунда 7 автотранспортту, театрларга профессионал дериг-херекселдерни, чаа шиилер тургузарынга деткимчени көргүскен. Оон аңгыда кожууннар коллективтери профессионал хөгжүм-шии театрлары деп эрге-байдалды алыр аргалыг болган. Партияның төлевилелиниң иштинде деткимче көргүзер ажылдар албан уламчылаар.

  #Губернатортөлевилели #Сорунза #Чаңгысдемнигроссия #Партия #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама