Дидим кыс Саглаанага үлегерлээн

  0
  3
  Эрес-дидим бичии кыс Саглаана Салчактың төөгүзүнүң дугайында “Эльзаның ак оруу” деп кинону Хакасияга үндүргенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  2018 чылда Тывага 4 харлыг Саглаананың дидим чоруу хамыкты кайгаткан. Февраль айның эгезинде малчын турлагга кырган-авазы чок апаарга, дуза дилеп, шыргай аргага 8 километрни чааскаан эрткен. Кезек үе эрткенде бичии тыва кысты берге байдалды ажып эрткени, күштүг тура-соруу база тиилелгеже чүткүлү дээш “Изиг чүрек” медалы-биле шаңнаан.

  Россияның прокадынче кирген “Эльзаның ак оруу” деп чаа кинону дидим кыс Саглаанага үлегерлеп кылган.

  Чаа кинода маадыр кыс 6 харлыг. Ада-ие чок арткаш, Эльза шыргай арга иштинде бичии бажыңчыгашта кырган-авазы, кырган-ачазы-биле чурттап турар. Ол кырганнарынга дыка ынак. Оларның амыдыралы хакас чоннуң езу-чаңчылдары болгаш шажын чүдүлгезинге сиңген.
  Эльза удавас бирги классче кирер, ынчап кээрге интернатка чурттаар апаар дээш кырганнары бүдүү дүвүреп турар. Ынчалзажок Эльза улуг амыдыралче дүрген кирер ужурга таварышкан.


  #Чаакино #Сагланасалчак #Эльзаныңакоруу #Хакасия #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
   
  Реклама