Дружинниктерни шаңнап-мактаан

  0
  0

  2020 чылда Тываның найысылалынга чурттакчы чоннуң айыыл чок чоруун камгалаарынга, хөй-ниити черлеринге корум-чурумну тударынга киржилгези, иштики херектер органнарының ажылдакчылары-биле кады ажылдажылга дээш Кызыл хоорайның эки-турачы улусчу дружиналарының эң идепкейжи кежигүннерин шаңнап-мактаан байырлыг ёзулал Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызынга болуп эрткен.

  Республиканың иштики херектер сайыды, полицияның генерал-майору Юрий Поляковтуң Өөрүп четтириишкин бижиктерин “Енисей” эки-турачы улусчу дружинаның командириниң оралакчызы Аганак Балчын-Даваа, дружинаның идепкейлиг кежигүннери Бады-Доржу Седен биле Артыш Шириме оларга тывыскан.

  Россияның иштики херектер яамызының Кызыл хоорай талазы-биле эргелелиниң начальниги, полицияның подполковниги Ярослав Казанцевтиң Өөрүп четтириишкин бижиктерин “Енисей” эки-турачы улусчу дружинаның командирлериниң оралакчылары Аганак Балчын-Даваа биле Белек Санчайга, дружинник Сылдыс Монгушка тывыскан.

  Кызылга хоорайга хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаарынга улусчу дружинниктер полицейжилер-биле кады киришкен. Улусчу дружинниктер 2020 чылда 50 хире кем-херек үүлгедиглерин, 210 ажыг административтиг корум-чурум үрээшкиннерин илередип тыварынга боттарының үлүүн кииргеннер. Кызылдың кудумчуларындан болгаш хөй-ниити черлеринден 8870 хире эзирик кижилерни социал-медицина дузазы көргүзер төпке дружинниктер эккеп дужаап, оларны озал-ондактан болгаш үптээшкиннерден камгалаан.

  Амгы үеде найысылал Кызыл хоорайда «Енисей» биле «Беркут» улусчу дружиналар полицияның патруль албаны-биле кады ажылдап турар. Эки-турачы улусчу дружинниктерниң ниити саны 50 ажыг кижи. Оларның хөй кезии Кызылдың өөредилге черлериниң студентилери.

  “Хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаарынга хамаатыларның киржилгезиниң дугайында” федералдыг хоойлу ёзугаар улусчу дружинниктерге тускай хепти болгаш сигнал жилеттерни үндүрүп берип, Кызыл хоорайның мэриязының тускайлаан акшазын төлеп турар.

  Иштики херектер органнарынга ажылдаар күзелдиг аныяктарга оларның улусчу дружиналарның ажылынга киржилгези база деткимче боор.

  Реклама