Дыка-ла ажыктыг программа-дыр

  0
  2

  Таңды кожууннуң Арыг-Бажы сумузунда Сайын Натпит-оол биле Аниса Ондар эрткен чылын социал керээге үндезилээн күрүнениң деткимчезин алган.

  Сайын Натпит-оол эрткен чылын пилорамага ажыглаар дериг-херекселди бүрүнү-биле садып алган. Амгы үеде черге ээ болурунуң документилерин холга алган. Сумуда октаттынган машина тургузар черниң оран-савазын септеп, чырыкты коштуруп, дериг-херекселдерни эптеп тургузар ажылдар эгелээр.

  Натпит-оолдар ийи ажы-төлдүг, удавас база бир чаш немежир.
  – Ажыл-агый чок улуска дыка-ла ажыктыг күрүне программазы-дыр. Аңаа киржир дээш бизнес-планны кылгаш, дужаадым. Төлевилелим шилилгени эрткен. Удавас чымыштыг ажылче шымнып кирер мен. Бо чылын сумувуска хүреш залы, өскүс уругларга бажың немежир. Балгазынга база өскүс уругларга бажыңнарны тудар. Ынчангаш тудуг материалдарын дарый белеткээр апаар – деп, Сайын Натпит-оол чугаалады.

  Эгелеп чоруур сайгарлыкчы биче бүдүрүлгезинге немей чаа угланыышкыннар-биле ажылдаарын база планнап турар. Ол даараныр станок садып алыр бодалдыг. Ачазы Мерген Намдан-оолович кожууннуң шеверлериниң бирээзи. Ол кеш-биле дыка ажылдаар. Хөм идиктер, хөректээштер дээш чүнү-даа даараар.

  Чер документилерин манап турда соок кыш дүшкени-биле пилораманың ажыдыышкыны саадай берген. Чугула документ чокта чырыкты кожары база болдунмас. Амгы үеде септелге ажылдары, чырык кожар, дериг-херекселин эптеп тургузар ажылдар эгелээр. Чагыглар бар, ынчангаш сайгарлыкчының эгелеп алган ажыл-херээн шуудадыры арткан.

   

  Реклама