Эң эвээш чидириглиг регионнарның аразында үшкү черни…

  0
  0

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының оралакчы даргазы, чаа коронавирус халдавырының нептерели-биле демисежир республика штавының кежигүнү Ирина Бадыргының дыңнатканы-биле алырга, сөөлгү неделяның дургузунда республиканың алды муниципалитет тургузуунда COVID-19-тан аараан 40 бадыткалдыг таварылга илереттинген.

  Февраль 23-түң байдалы-биле алырга, чыттырып база даштындан эмнедир эмнээшкинде 132 кижи бар. Республикада 200 орунну тургускан, февраль 23-те хостуг орун-дөжек фондузу 38 хуу болган – немей шиметтинген орун-дөжекти адырлар аайы-биле эгидип эгелээн.

  Республикага коронавирус халдавырының бүгү үезиниң дургузунда 193 кижи чок болган. 2021 чылдың январь 1-ден тура COVID-19-тан өлүп-хораар 19 таварылга бүрүткеттинген. Сибирь федералдыг округтуң регионнарының рейтингизинде Тыва эң эвээш чидириглиг регионнарның аразында үшкү черни, Алтай Республика биле Томск облазының соонда, ээлеп турар.

  Бо хүннерде COVID-19-ка удур тарылга ажылдары чоруп турар: республикада 39 тарылга черин, 85 көжүп чоруур бригаданы тургускан. Республикага шуптузу 8472 туң вакцина келген. Тывада коронавирус халдавыры-биле холбашкан шеглел-кызыгаарлаашкын хемчеглериниң чурумун чымчадып эгелээнин Ирина Бадыргы бадыткаан.

  Реклама