Ээлчеглиг хүлээп алыышкын

  0
  6

  Республиканың Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа ээлчеглиг хүлээп алыышкынны эрттирген.

  – «Чаңгыс демниг Россияның» чон хүлээп алыр черинге «Буянныг уя» хөй-ниити организациязының төлээзи, Бай-Тайгада бот-идепкейжи аныяктарның эгелекчи саналын сайзарыдыр «Ары өө» төлевилелдиң автору, он ажы-төлдүң ачазы, улуг өг-бүлениң ээзи Кандан Мылдык-биле ужураштым. Тывада уруглар азырап ап турар өг-бүлелерни деткиир аргаларының дугайында сайгарып чугаалаштывыс. Хөй-ниити организациязының мурнундан ол билдириишкин киирер кылдыр дугуржуп алдывыс. Улаштыр кады ажылдаар бис.

  Тыва Республикада Бодибилдинг федерациязының төлээлери-биле база ужураштывыс. Удавас республиканың чемпионады болур, ооң чадазы ам регионнар аразында чемпионат апарган. Федерацияның харыысалгалыг ажылдаар үези чоокшулаан, организастыг айтырыглар дугайында база катап чугаалаштывыс.

  Чаш төлдү уруглар садынга киирериниң дугайында ада-иениң дилээн хүлээп алдым, чогуур ходатайствону бижиир бис – деп, Дээди Хуралдың даргазы соцчеткилерде арыннарында бижээн.

  Реклама