Элээди спортчулар олимпиадазы

  0
  0
  Республиканың школачыларының күш-культура эртеминге олимпиадазы Тываның күрүне университединге болуп эрткен.

  Олимпиаданың республика чергелиг чадазынга кожууннар болгаш Кызыл хоорайдан шупту 170 хире өөреникчилер киришкен. Олар муниципалдыг чергелиг олимпиаданың тиилекчилери болгаш шаңналдыг черлерниң эдилекчилери-дир.

  Элээди спортчулар күш-культураның теориязынга тестилерни эрткеш, баскетбол, бут бөмбүү, гимнастикага маргылдаа хевирлиг практиктиг кезээнге киришкен.

  Олимпиаданың сорулгазы болгаш кылыр ужурлуг ажылы – өөреникчилерниң чогаадыкчы чоруун тып сайзырадыры, эртем-шинчилел ажылын сонуургадыры, эртемниң билиглерин суртаалдаары, мага-боттуң күш-шыдалын сайзырадып, күш-культура кичээлдериниң системазын экижидери.

  Олимпиаданың республика чергелиг чадазының тиилекчилери болгаш шаңналдыг черлерниң эдилекчилери олимпиаданың Бүгү Россия чергелиг чадазынга киржир эргени алыр. Аңаа чедиишкинниг киришкен абитуриентилерге ТывКУ күш-культура болгаш спорт факультединче дужаап кирип турда, немелде баллдарны бээр.

  Республиканың школаларының өөреникчилери гимнастикага дыка эки белеткенгенин күш-культура болгаш спорт факультединиң башкылары демдеглээн.

  Күш-культура болгаш спорт факультедин 1999 чылдың сентябрь айда тургускан. Бо чылдар дургузуда 17 бөлүкке 1000 хире кижи доостурган. Олар ам тренерлер, башкылар болгаш эрге-хоойлу камгалаар органнарның ажылдакчылары болуп ажылдап чоруурлар.

  Студетилерниң аңгы-аңгы маргылдааларга чаалап алган суй-белектерин, кубоктарын, медальдарын, хүндүлел бижиктерин, шаңналдарын делгеп каан стендини школачылар аажок магадап көргеннер.
  Реклама