Эмчилерниң ачы-дузазы

  0
  1

  Эмчилерниң чүгле ажылы эвес, а мөзү-шынары кижилерге ачы-буянны чедирери.

  Республиканың туберкулезка удур диспансериниң эмчилери, медицина сестралары, санитарлары болгаш өске-даа ажылдакчылары чүгле аарыг кижилер эмнээринге ачы-буянын эвес, амыдырал-чуртталганың берге байдалдарынга таварышканнарга база дузазын чедирип турар. Ылаңгыя ада-иезиниң азыралы чок арткан ажы-төлге чуртталгада дыка берге. Ынчангаш ол уругларга чаа чылда дузаны көргүзер деп туберкулезка удур диспансериниң коллективи шиитпирлээн.

  Чаа чылдың бүдүү болгаш баштайгы хүннеринде 131300 рубльди коллективтиң кежигүннери чыггаш, уруглар төптеринге чугула дериг-херекселди, оруннарны болгаш ойнаарактарны садып берген.

  Республиканың дыңнаары кошкак уругларның Кызылда школа-интернадынга «Indezit” марканың хеп чуур автомат-машинаны; Барыын-Хемчик кожууннуң Ак-Довурак хоорайда хол-буду кошкак уругларның школа-интернадынга компьютерлиг техника комплектизин; Кызылдың Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнге телевизорну болгаш ийи оруннарны дөжээ-биле кады; Кызыл кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнге телевизорну; Таңды кожууннуң Сой суурда республиканың туберкулезка удур диспансериниң уруглар салбырының оюннар өрээлинге шала кырынга улуг чадыг хевисти болгаш ойнаарактарны; Барыын-Хемчик кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнге микрочалгыгларлыг суугуну болгаш термос-доңгууну садып, чедирип берген.

  Республиканың туберкулезка удур диспансериниң коллективиниң ачы-буян дузаламчызын алган бичии уругларның азырал болгаш хоргадал албан черлериниң ажылдакчылары улуу-биле өөрүп четтиргенин илереткен.

   

   

  Реклама