“Эптежилгениң көвүрүглери” төлевилел

  0
  4
  “Эптежилгениң көвүрүглери” төлевилел

  Тываның Баштыңының даалгазынга дүүштүр Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы Ирина Казанцева көдээниң уругларын орус дылга өөредиринче угланган “Эптежилгениң көвүрүглери” төлевилелдиң боттанылгазының дугайында илеткээн.

  Төлевилелге дүүштүр чылда ийи катап – ноябрь болгаш апрель айларда көдээ уругларны орус дылга өөредири-биле кожууннарже үнүүшкүннерни кылырынга белен хоорай школаларының орус дыл башкыларының ортузунга конкурсту апрель айда чарлаар. Бодунуң ээлчээнде, көдээ школаларның башкылары Кызылга кээп, хоорайның школачыларынга тыва дылдың эге чүүлдерин башкылаар. 500 муң рубль түңнүг грантылар конкурузун бо чылдың апрельде чарлаар.

  “Эптежилгениң көвүрүглери” төлевилелди Тыва Республиканың дылдарын хөгжүдериниң талазы-биле күрүне төлевилелдериниң иштинге боттандырар. “Чүгле орус дылды эвес, а математиканы, төөгүнү азы физиканы башкылап, орус дылды эки билир болгаш ооң эдилекчилери болуп турар башкыларга ук ажыл-хемчеглерге киржирин саналдап турар бис” деп, Ирина Казанцева чугаалаан.

  Реклама