Эрткен неделяда көөрде 25,3 хуу өзүлделиг

  0
  7

  Республиканың профилактика хайгааралы эргелелиниң сан-медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Тывага ОРВИ-ниң 2508 таварылгазы бүрүткеттинген. Оон аарыыр көргүзүг эпидемиологтуг чададан 20,3 хуу чавыс болуп, 10 муң кижиге онааштыр 76,6 болган.

  Үе-шагның аарыындан аараан улустуң ортузунда ийи харга чедир уруглар 31,3 хуу азы 784 киижи болган, 3-6 харлыг уруглар – 26,1 хуу азы 654 таварылга, биче болгаш ортумак школа назынныг уруглар – 26,1 хуу азы 570 кижи.

  61 аарыг кижини эмнелгеде чыттырган, ооң иштинде 51 кижи 14 хар чедир назынныг. Кызылга ОРВИ-ниң 1149 таварылгазы бүрүткеттинген, эрткен неделяда көөрде 25,3 хуу өзүлделиг. Неделя дургузунда дөрт кижини эмнелгеде чыттырган, ооң үжү 14 хар чедир назынныг уруг.
  Эпидемиологтуг сезоннуң эгезинден тура 2445 лабораторлуг шинчилелди чоруткан.

  Грипп болгаш ОРВИ-ни профилактикалаар сорулга-биле камгалал масказын үргүлчү кедери, холдарны саваңнап даады чууру, эмчиниң бижип бергени витаминнерни ижери, оран-саваны аштап-чууру база агаарладыры, агаар-бойдустуң аайы-биле кеттинери эргежок чугула.

  Реклама