Эрзинден Айдыс Кыргыс тергиидээн

  0
  0
  Эрзинден Айдыс Кыргыс тергиидээн

  Шагаа байырлалының бир онзагай оюннарының бирээзи – хендирбе сый шавары. Кызыл хоорайның мэриязы бода малдың хендирбезин сый шавар мөөрейни ийи дугаар чыл организастап турар.

  Азия чоннарының чаңчылчаан оюну көрүкчүлерниң улуг сонуургалын оттурар деп чүүлдү дуржулга бадыткаан. Ынчангаш бо мөөрейни чыл санында эрттирер деп шиитпирлээн.

  Дүүн Арат шөлүнге болган мөөрейни 3000 ажыг кижи аарыкчылап көрген, а инстаграмга дорт эфир таварыштыр 5000 ажыг кижи көөр аргалыг болган. Республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан үжен ажыг эр кижи бо мөөрейге киржир дээш чыглып келген.

  Улуг адааннажылгалыг, көрүштүг оюннуң түңнелинде, Эрзин кожууннуң экер-эрес эрлериниң бирээзи Айдыс Кыргыс тергиидээн. Ол 5,26 секунда дургузунда дөрт хендирбени сый шаапкан. Хендирбе сый шаварынга эң-не кашпагай болгаш күштүг тиилекчи 8 муң рубль шаңналын алган.

  Өвүр кожууннуң төлээзи Каадыр Кыргыстың түңнели 6,65 секунда болган, ооң шаңналы 6 муң рубль. Үшкү черге база-ла Эрзинден Темир Севил тергиидээш, 5 муң рубль-биле шаңнаткан.

  Айдыс Кыргыс биле Каадыр Кыргыс эрткен чылын база бо маргылдаага тиилекчилер болган. Ынчан база-ла Айдыс бир дугаар, а Каадыр ийиги черге төлептиг болганнар.

  Реклама