Федералдыг үндүрүг албаны боду кылыр

  0
  5

  РФ-тиң Чазаа бизнеске үндүрүглер, чыылдалар болгаш камгаладылга дадывырларын төлээр чурумну бөдүүнчүткен. Организацияларга болгаш хууда сайгарлыкчыларга чаңгыс аай үндүрүг төлевири чедингир апаар.

  Чаңгыс аай үндүрүг төлевириниң дузазы-биле хары угда бүгү хүлээлгелерни – үндүрүглерни азы чедир төлеттинмээн үндүрүглерни төлеп, аванс төлевирлерин кылып, хөөлер болгаш торгаалдар талазы-биле өрелерни дуглап болур апаар.

  Бүгү киир санаашкыннарны Федералдыг үндүрүг албаны боду кылыр.
  Хууда кижилерге хамаарыштыр ындыг механизм ийи чыл ажыг ажылдап турар. Ооң дузазы-биле хамаатылар автомобильге, чер участоктарынга болгаш өске-даа шимчевес өнчүге үндүрүглерни чаңгыс түң-биле кандыг-даа үеде төлеп болур.

  Реклама