Флюорография шинчилгези – идегелдиг арга

  0
  7
  Флюорография шинчилгези – идегелдиг арга

  Бөгүн, март 24 – Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнүнде, Арбат шөлүнге күзелдиг чурттакчы чон көжүп чоруур флюроаппаратка хыналданы эртип ап болур.

  Республиканың туберкулезка удур диспансери “Ак ромашка” деп акцияны 10.00 шактан эгелеп эрттирер.

  Туберкулез халдавырының өөскүдүкчүзүн 1882 чылда немец эртемден Роберт Кох ажыдып тыпкан. Аарыгның өөскүдүкчүзү микробтар колдуунда өкпе туберкулезунуң ажык хевиринден аараан улустан агаар дамчыштыр чараа, дүкпүзү-биле чөдүрүп, аспырып, каттырып турар үеде тараар.

  Чыл санында флюорография шинчилгези – туберкулез халдавырын илередир идегелдиг болгаш айыыл чок арга. Флюорография чүгле туберкулез эвес, а өкпеде болгаш хөректе өске-даа аарыгларны илередип тыварынга дузалыг.

  Реклама