Фронтучуга Чаа чылдың байыры

  0
  4

  Чаа чыл бүдүүзүнде ТР-ниң Дээди Хуралдың Бии-Хем кожуундан депутады Аяна Монгуш Туран хоорайның хүндүткелдиг болгаш хоочун чурттакчыларының бирээзи, Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи Владимир Николаевич Мухинниң бажыңынга чедип, байырын чедирген.

  Депутат “Чаа чыл-биле, хоочун!” деп бүгү-российжи ацияга катчып, фронтучуга кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайны, аас-кежикти күзээш, “Чаңгыс демниг Россия” партиязының мурнундан Чаа чылдың белээн сөңнээн.

  Ада-чурттуң Улуг дайынының тулчуушкуннарынга эрес-дидим чоруу дээш Кызыл Сылдыс ордени болгаш “Эрес-дидим чорук” деп медаль-биле шаңнаткан фронтучу Владимир Николаевичиниң ам-даа сагыш-сеткили омак хевээр.

  Ийиги украин фронтунуң 18-ки танк корпузунуң автоматчылар салбырының командири, ефрейтор Владимир Мухин Украинаның Кривой Рог хоорайын хостажырынга киржип турган. Ол Румыния, Венгрияны база эрткен. Дайын шөлүнге будунга кемдээшкинни алган. Фронтучу Тиилелгени шериг госпиталынга уткаан.

  Реклама