Хөй хүлээлгелиг төп бизнеске

  0
  2

  Тываның хөй хүлээлгелиг төвүнүң специалистери «Хөй хүлээлгелиг төп бизнеске» деп семинарны Кызылдың аңгы-аңгы өөредилге албан черлеринге четверг санында эрттирип турар.

  Семинарның кол сорулгазы – аныяктарны сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже хаара тудуп, эгелеп чоруур сайгарлыкчыларның бизнес-идеяны дилеп турар үезинде таваржыр берге айтырыгларын шиитпирлээринге өөредири.

  Бо удаада бизнес-идеяны сайзырадып эгелээриниң дугайында «Бизнес-идеяның генерациязы» темалыг семинарга Тываның күрүне университединиң «Саң-хөө болгаш чээли», «Аудит, экономика болгаш бухгалтер санаашкыны» угланыышкыннарының ийиги, үшкү курстарының студентилери киришкен. Бизнес-идеяны канчаар шын шилиириниң, кол-кол частырыгларының дугайында билиглерни аныяктарга тайылбырлап өөреткен.

  Бизнес талазы-биле өөредилге семинарлары келир үениң аныяк сайгарлыкчыларының күзелдерин амыдыралга чедиишкинниг боттандырарынга дузалыг болур.

  Реклама