Халдавырга моондак тургузар

  0
  3

  Тываның күрүне университединиң студентилерин саргы энцефалидинге удур тарыдып турар.

  Частың хүннээректиг чылыг хүннери-биле чергелештир айыылдыг вирустуг саргы энцефалидиниң тарадыкчызы – саргыларның көстүп келир үези чоокшулаан.

  Саргы ызырыптарга, ол аарыгны баш бурунгаар болдурбас эң-не дээштиг, идегелдиг аргазы – вакцинация. ТывКУ-нуң кадыкшылга төвү студентилерни саргы энцефалидинге удур тарыдып эгелей берген.

  Университеттиң эмчи кезээниң специалистери көдээ ажыл-агый, филология, күш-культура болгаш спорт факультединиң студентилеринге тарылганы кылган. Энцефалиттиг вирус тарадыкчызы – саргы ызырыптарга, ооң хоразы кижиниң төп нерв системазын кемдедип болур. Вирустуң салдары-биле кижи дембээреп күштүг аарый бээр, ооң соонда туяалап, чамдыкта чок апарып болур. Ынчангаш эң идегелдиг камгалал – баш бурунгаар тарыдып алыры дээрзин студентилерге тайылбырлаан.

  Тарылганы улаштыр бойдус-география эртемнериниң, төөгү факультединиң, Кызылдың педагогика институдунуң студентилеринге салыр. Тайгаларга, хову-шөлдерге практика, эртем-шинчилел ажылдары кылыр студентилерге тарылга чугула херек.

  Саргы кижини каяа-даа – арга-арыглыг черге, дачага, хоорай кезээнге-даа агаарлап чорда, ызырып болур. Саргының көвүдей бээр үелери – май-июнь айлар, ынчалза-даа март айда база көстүп кээп болур.
  Кижиниң иммунитединиң күш-шыдалы тургустунуп, белен болуру-биле эртежик тарыдып алырын специалистер сүмелеп турар.

  Реклама