Халдавырлыг аарыглар госпиталы хагдынган

  0
  1

  Түр када тургускан халдавырлыг аарыглар госпиталы ажылын соксатканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  2019 чылдың төнчүзүнде республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң чаа терапия корпузунуң тудуу доостурга, аңаа эмнелгениң кезек салбырларын эде тургузуп, чаа хевирге ажылдаар салбырлар тургузары көрдүнген турган. Ынчалза-даа бүгү чурттуң амыдыралынга чаа коронавирус хамчыы бодунуң эдилгелерин киирген, ылаңгыя эмнелгениң ажыл-чорудулгазынга база эде тургустунуушкун болган. Чаа ажыглалче киирген оран-саваны Covid-19 хамчыы-биле аараан кижилерни эмнээр кылдыр эде кылыр ужурга таварышкан.

  2020 чылдың март айда эпидемиологтуг байдал нарыыдаан таварылгада, халдавырлыг аарыглар госпиталын тургузарының дугайында дужаалды үндүрген. Апрель айда госпитальдың ажыл-чорудулгазының чурумун тургускан.

  Covid-19 хамчыының түлүк үезинде, июнь-июль айларда, ниитизи-биле республиканың 1 дугаар эмнелгезинге 704 оруннуг 8 пульмонология салбырлары ажыттынган. Түр када тургускан халдавырлыг аарыглар госпиталы май 10-дан тура ажылдап эгелээн. Аңаа хүлээп алыышкын, пульмонология база реанимация салбырлары, клиниктиг диагностика лабораториязы, компьютерлиг томограф, эндоскопия, УЗИ, рентген, кезип эмнээр кабинеттер ажылдап эгелээн.

  Госпитальдың ажылын үезинде кислород станциязы, 22 кислород конценраттары, ИВЛ, ЭКМО аппараттары , компьютерлиг томографтар дээш өске-даа дериг-херекселди ажыглап турган.

  Түр када тургустунган госпитальга тускай специалист эмчилер бригадазын тургускан: инфекционист, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог, эндоскопист, отоларинголог дээш өске-даа.

  Госпитальдың ажылдап турар үезинде ниитизи-биле 5 муң аарыг кижи эмнелгеже кирген, 200 кижи кожууннардан. Covid-19 хамчыындан аараан кижилерни эмневишаан, 2020 чылдың май 10-дан декабрь 31-ге чедир 39 нейрохирургияга, урологияга, кемдээшкиннерге хармааржыр нарын кезиишкиннерни, 2 муң ажыг аарыг кижилерни шарып, 70 пункцияны, 327 эндоскоптуг, 3 муң ажыг рентген, 2 муң УЗИ шинчилгени чоруткан. Компьютерлиг томографты 3387 кижи эрткен, 2083 кижиге коронавирус хамчыы илерээн.

  Госпитальда чыдар аарыг кижилерге лабораторлуг шинчилгелерни шудургу чорудары кол сорулга турган. Ниитизи-биле халдавырлыг аарыглар госпиталының лабораториязынга 262137 шинчилелдерни чоруткан, ооң 64,1 хуузу биохимиктиг шинчилелдер.

  Ам бо ажылдар доозулган. Тывада хамчыктыг аарыг чавырлып эгелээн. Бо хүнде аарыг кижилер-биле ажылды республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгези кылып четтигип турар. ТР-ниң Кадык камгалал яамызының чөпшээрели-биле түр када ажылдаан халдавырлыг аарыглар госпиталын хагган. Дезинфекция ажылдарын чоруткан соонда, терапевт корпузу бодунуң дорт хүлээлгезин күүседип кириптер.

  #Кадыккамгалаляамызы #Республиканың1дугаарэмнелгези #Халдавырлыгаарыгларгоспиталы #Терапиякорпузу #Covid_19 #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама