Хамнар ниитилелинден 1000 ажыг манчы

  0
  2
  «Тос-карак» хамнар ниитилели «Ачы-буянның манчызы» деп акция дугайында эрткен неделяда дыңнааш, аңаа киржирин шиитпирлээнин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Бо төлевилел тыва чоннуң чаагай чаңчылынга чүс хуузу-биле дүгжүп турар болганы-биле улусту ёзулуг сорук киирип турар. Олар 1000 ажыг манчыны тудуп кылгаш, хөй уруг-дарыглыг беш аңгы өг-бүлеге хувааштырып, ачы-дузаны чедирген. Беш өг-бүлени хамнардан ачы-дуза дилеп кээп турар чоннуң аразындан шилип алган.

  «Тос-Карак» ниитилелиниң удуртукчузу Чаялга Сат: «Бистиң коллектививисте хам бүрүзүнүң карактап чоруур өг-бүлелери бар деп болур. Улустар бистиң-биле экизин-даа, багын-даа үлежип чоруур, ынчангаш кымнарга ёзулуг дуза херегин билир бис. Хам кижи бодунуң чонунга дузалаар хүлээлгелиг.

  ТР-ниң Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң бо акциязы бистиң сеткиливиске кирген. Бөгүн берген манчы-хуужурувустуң саны республиканың ачы-буянныг акциязының ниити сан-түңүнче киирер дээш, дораан демдегледип турдувус» – деп чугаалаан.
  Реклама