Хоочунну бажың-интернатка тургускан

  0
  6

  Тожу кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче көргүзер төвү “Демография” национал төлевилелдиң иштинде “Улуг салгал” деп федералдыг төлевилел езугаар хайгааралда турар улуг назылыг хамаатыларга социал деткимчени үргүлчү көргүзүп турар.

  Апрель 5-те ук социал төптүң ажылдакчылары, оларның хайгааралында турар, 1940 чылда төрүттүнген хоочун Кырзыгбан Кразовту Хову-Аксының назылап кырааннар бажың-интернадынга апарып тургускан.

  Хоочун ону социал албан черинге тургусканынга дыка өөрээн, чүге дизе ол бажың-интернатта ооң кады төрээн акызы Монзай-оол Кырзыгбанович чурттап турар. Кырзыгбан Кырзыгбанович бүгү назынында чааскаан чурттап келген, ам кадыының байдалы-биле аңаа эмчи хайгааралы херек. Сөөлгү чылдарда ооң кадыы баксыраан.

  Социал ажылдакчылар хоочунга үргүлчү деткимчени көргүзүп келгеннер, бо удаада эмнелге албан черинче көжеринге болгаш документилерин долдуларынга дузалашканнары ол.

  Алышкылар ужуражып келгенинге дыка өөрээннер. Ам олар чаңгыс черге кады чурттаар.

  Реклама