Хостуг хүреш маргылдаазының чемпионнары

  0
  0

  Дүүн Тыва Республиканың бирги чери дээш хостуг хүрешке 16 хар чедир назы-харлыг элээди мөгелерниң аразынга маргылдаа доозулган. Коронавирус аарыгга демиселдиң шупту негелделерин шыңгыы сагып, ол маргылдааны эрттирген.

  Маргылдааның байырлыг ажыдыышкыны «Херел» спорт залынга январь 14-те болган. Спортчу ёзулал үезинде Тываның спорт сайыдының бирги оралакчызы Саян Монгуш мөгелерге хевис кырынга чараш болгаш эрес-дидим хүрежирин, тиилелгелерлиг болурун күзеп, чидиг сегиржип алыышкыннарга арга-мергежилге болгаш шыдал талазы-биле эң-не күштүглер тиилеп үнерин демдеглээн.

  Кожууннардан болгаш Кызыл хоорайдан эң күштүг болгаш хүрежиринге бедик арга-мергежилдиг 16 хар чедир элээди мөгелерниң аразындан дараазында спортчулар тергидээн.

  Кил аайы-биле Эртине Иргит (38 килге чедир), Баазан-Очур Кара-Сал (41 килге чедир), Дайза Ондар (62 килге чедир), Айыс Сарыглар (68 килге чедир) бирги черни чаалап алганнар. Шүүлген мөгелерге хостуг хүрешке “Тыва Республиканың чемпиону” аттарны болгаш шаңналдарны тывыскан.

  Тываның хостуг хүреш маргылдаазынга чемпионнаан болгаш тиилелгелиг черлерни чаалап алган элээди мөгелерниң аразындан республиканың чыынды командазының кежигүннерин шилип алыр.

  #Спортяамызы #Хостугхүреш #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама