ХРИСТОС БУРГАННЫҢ ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮНҮ

  0
  20

  Бөгүн январь 7-де, Рождество байырлалынга тураскааткан концерт болгаш оюн-тоглааны Кызылда Орус культура төвүнге демдеглеп эрттирген.

  Уран чүүл болгаш орус езу-чаңчылдар төвүнүң директору Оксана Ташкинаның удуртулгазы-биле Кызылдың епархиязының төлээлери база Ольга Сокольниковага удурткан «Канитель» ансамбли, орус улустуң ырларының ансамбли «Раздолье», Тывада казачествонуң бичии артистери — үлегерлиг коллектив «Иван-да Марья», Лилия Ивановага удурткан «Отрада» ансамбли болгаш Россияның Камгалал яамызының демир-орук кезээнде албан-хүлээлгезин күүседип турар шериг кижилер чыылган чонга салым-чаяанын бараалгаткан.

  «Рождество — православ чүдүлгелиг кижилерниң чугула байырлалдарының бирээзи. Бистиң бодалывыс-биле алырга, ук байырлалды демдеглеп эгелээш кижи төрелгетени хилинчек-човулаңдан адырылган. Ынчангаш таптыг-ла бөгүн Бурган кижилерге чоок апаар, а чүдүкчү чоннуң сагыш-сеткили арыгланныр болгаш буянныг чорукту чыып алыр.

  Кол байырлыг хемчеглерни орус хүрээлерге эрттирген. Дүне база эртен даң бажында мөргүлдерни лама башкылар номчаан. Ооң-биле чергелештир бөдүүн чүдүкчү чоннуң эрттирер хемчеглери, а ол дээрге, танцы-сам болгаш чоннуң ырлары-биле Иисус Христостуң төрүттүнген хүнүн алгап-мактаар.

  Байырлал чаңгыс хүн-биле кызыгаарланмас, каш хонук уламчылап келир. Январь 8-те (Собор Пресвятой Богородицы) азы Ыдыктыг, буянныг талазы-биле Эң-не дээди черни ээлеп турар Бурган башкының иезин алдаржыдып, мактаар мөргүлдерни православ шажынның лама башкылары хүрээлерге эрттирерин» иеромонах Ермоген (Корчуков) демдегледи.

  Православ хүрээниң лама башкызы Вивианның чугаазы-биле алырга, бөгүнгү Рождество байырлалы дээрге — Бурганның кижилерге ынакшылы-биле бир дөмей, аңгы-аңгы чүдүлгелиг чоннарның аразында Найырал, Хүндүткел болгаш Ынакшылдың демдээ болур.

  Реклама