Ийи ажыг тонна манчыны кылган

  0
  1

  Тываның школалары «Найыралдың манчызы» ачы-буян акциязынга киришкеш, ниитизи-биле 2 тонна ажыг манчыны кылган.

  Республиканың 966 хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерге, 80 улуг назылыг кижилерге, 97 социал байдалы нарын өг-бүлелерге, 120 хоочунга ачы-буян манчыларын үлээн. Ол ышкаш дүрген дуза чедирер бригадаларга база халдавырлыг аарыглар салбырларынга 10 килограмм манчы-биле дузалаан.

  Акцияга Барыын-Хемчик (780,8 кг), Таңды (197,76 кг), Тес-Хем (133,2 кг) кожууннарның өөредилге албан черлери эң-не идепкейлиг киришкен.

  Ниитизи-биле “Найыралдың манчызы” акцияга Тываның 134 өөредилге албан черлери киришкен. Акция февраль 10-га чедир уламчылаар.

   

  Реклама